دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران

لینک کنفرانس : https://exhibiran.com/
تاریخ برگزاری: 29 خرداد الی 1 تیر 1403