کنفرانس و نمایشگاه مورد حمایت انجمن

2پوستر جدید بتن copy
دومین نمایشگاه بین المللی بتن آماده، قطعات بتنی و صنایع وابسته ایران
تاریخ برگزاری: ۲۹خرداد الی ۱ تیر ۱۴۰۳
2e1ax_vintage_entry_business-conference-min
کنفراس انرژی ایران
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
https-lh4-googleusercontent-com-w8ubn1ayxqxmpsv0-min
کنفراس علمی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
Poster-ICERS-QR Code (1)-min
کنفرانس بین المللی تاب آوری انرژی و پایداری۲۰۲۴ICERS
تاریخ برگزاری: April 18 and 19, 2024 (April 30 and 31, 1403)