عضویت در خبرنامه

انجمن اقتصاد انرژی ایران در راستای اطلاع رسانی، اقدام به ارسال خبرنامه هایی به صورت ماهیانه نموده است.شما می توانید برای دریافت این خبرنامه ها از طریق فرم زیر ثبت نام کنید.

لازم به ذکر است عضویت در لیست اعضای خبرنامه سایت، به صورت رایگان می باشد.