تاریخچه انجمن اقتصاد انرژی ایران

 • انجمن اقتصاد انرژی ایران در سال ۱۳۷۳ بوسیله جمعی از کارشناسان اقتصاد انرژی ایران پایه‌گذاری شد, علاوه بر ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها و پس از کسب موافقت از وزارت علوم پژوهش و فناوری در اسفند سال ۱۳۷۳ تحت شماره ۸۳۸۶ بعنوان انجمن علمی به ثبت رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود و هم اکنون از سوی این وزارتخانه بعنوان یکی از فعالترین و برجسته‌ترین انجمن‌های علمی ایران شناخته شده است.
 • انجمن اقتصاد انرژی ایران عضو انجمن بین‌المللی اقتصاد انرژی (IAEE) بوده و بنیادی غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰عضو پیوسته و وابسته دارد.

وظایف و فعالیتهای انجمن اقتصاد انرژی ایران

 • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با دانش اقتصاد انرژی و حوزه‌های مرتبط با آن سروکار دارند.
 • همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه‌های علمی موضوع فعالیت انجمن
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 • تشکیل گردهمائی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی

اهداف و خط مشی

 • گسترش و پیشبرد و ارتقاء دانش اقتصادانرژی و مسائل مربوط‌‌‌ به انرژی
 • توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در این زمینه
 • بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط
 • تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی بین محققان و متخصصانی که به‌گونه‌ای با دانش اقتصادانرژی و حوزه‌های مرتبط با آن سروکار دارند
 • همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط‌ به امور آموزش و پژوهش در زمینه‌های علمی موضوع فعالیت انجمن،
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز
 • تشکیل گردهمائی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل:

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل:

• دکتر محمد حسین مهدوی عادلی رئیس هیئت مدیره
•  دکتر مرتضی بهروزی فر، نائب‌رئیس هیئت مدیره
• سید محمد علی  حاج میرزائی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره  
• دکتر علی امامی میبدی، عضو هیئت مدیره
• سعید خوشرو، عضو هیئت مدیره
• علیرضا کاملی، عضو هیئت مدیره
• دکتر حمید رضاکمالان، عضو هیئت مدیره
• داریوش وافی نجار، عضو علی‏ البدل هیئت مدیره
• عزیزاله رمضانی، عضو علی ‏البدل هیئت مدیره

• خانم سامیه کوکبی، بازرس قانونی
• حسین یادگاری، بازرس علی‏ البدل قانونی

هیت مدیره دوره قبل بستن

کمیته های علمی انجمن

نمودار سازمانی انجمن اقتصاد انرژی ایران