انجمن

ایران

اعضای: وابسته

abasinasab
محمد عباسی نسب
سمت : کارمند مخابرات گلستان
نشانی : رامیان
نوع عضویت : وابسته
ali1983-min
علی محمدی پور
سمت : مشاور اقتصادی و دانشجوی دکتری تخصصی در رشته اقتصاد
نوع عضویت : وابسته
Mohammad_Ali (1)
محمّد علی جم زاد
سمت : دانشجوی کارشناسی ارشد
نشانی : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
نوع عضویت : وابسته
alireza-min
علیرضا آقاربی
سمت : رئیس امور کشورهای آسیایی و اقیانوسیه
نشانی : وزارت نفت- معاونت امور بین الملل و بازرگانی
نوع عضویت : وابسته
mohsen
محسن كجوري نفت چالي
نوع عضویت : وابسته
amir-min
امیر صارمی
سمت : کارشناس
نشانی : هلدینگ صبا انرژی
نوع عضویت : وابسته
farshid-min-min
فرشيد قلمباز
نوع عضویت : وابسته
bahram
بهرام خواجه احمدي
سمت : کارشناس ارشد کنترل کیفیت صادرات نفت خام
نشانی : وزارت نفت
نوع عضویت : وابسته
parishan
فاطمه پریشان
نوع عضویت : وابسته
amirhosseinj-min
امیرحسین جان زاده
نوع عضویت : وابسته