انجمن

ایران

مطالع سرمایه‌گذاری بر روی استحصال فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی(GTL) در ایران ( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

مطالعه بازیافت سرب از باطری‌های مستعمل( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

طرح مقدماتی بررسی ضایعات و تلفات در تأسیسات پخش جهت مؤسسه مطالعات انرژی

مطالعه استفاده از پالایشگاههای کوچک سیار و قابل نصب سریع جهت فرآوری میعانات گازی( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۶

مطالعه تطبیقی قوانین انرژی در کشورهای منتخب و ارائه راهکار جدید تدوین قانون انرژی در ایران

پیش‌نویس پیشنهادی تقاضای انرژی در بخش حمل‌ونقل برای وزارت راه‌و‌ترابری