نشریه انجمن

انجمن دارای نشریه‌ای بنام “اقتصاد انرژی” است که به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت ماهنامه منتشر می‌گردد و به مسائل خرد و کلان و داخلی و بین‏ المللی بخش انرژی کشور به‌‌ویژه نفت و گاز پرداخته و مورد توجه اکثر مدیران و کارشناسان بخش انرژی کشور قرارگرفته است. نشریه اقتصادانرژی علاوه بر توزیع در وزارتخانه‌ها (نفت و نیرو)، کلیه شرکت‌های دولتی وخصوصی مرتبط، مدیران، کارشناسان، اساتید و دانشجویان ارسال می‌گردد. انجمن مفتخر است مقالات معتبر را در زمینه انرژی و اقتصاد انرژی منتشر کند.

علاقمندان می‌توانند مقالات خود را به آدرس الکترونیک publication@iraee.org ارسال نمائید.

سردبیر و مدیر مسئول:  مرتضی بهروزی فر
مدیر داخلی:  سامیه کوکبی
دبیر بخش نفت و گاز:
دبیر بخش صنعت:  محمد عباسی
دبیر بخش حمل و نقل:  شقایق بیاتی
دبیر بخش برق:  روح ا… حمیدیان
دبیر بخش ساختمان:  حسین شنوایی
دبیر بخش محیط زیست:
دبیر بخش گزارش: امیرحسین هاشمی جاوید
دبیر بخش انرژی‏های نو:  سامیه کوکبی
دبیر بخش حقوقی: مینا رویان
ویراستار: لیلا قربانی
اشتراک: حمیده نوری

اعضاء هیئت تحریریه :

آقایان محمد آقائی‏ تبریزی, محسن ابراهیمی, حمید ابریشمی, علی امامی‏ میبدی, مهران امیرمعینی, محمد امیری, فریدون برکشلی, مرتضی بهروزی‏ فر, افشین جوان, سیدمحمدعلی حاجی‏ میرزائی, سیدغلامحسین حسن‏ تاش, محمدباقر حشمت‏ زاده, سیدمحمدعلی خطیبی‏ طباطبائی, ناصر خیابانی, عزیزاله رمضانی, محمد مزرعتی, محمدحسین مهدوی‏ عادلی, حسین میرزائی.

تبلیغات : سازمان آگهی ها و بازاریابی  – تلفن:٢٢٢۶٢٠۶١ الی ٣
اشتراک :  شماره تماس: ٣-٢٢٢۶٢٠۶١

دریافت فایل نشریه

شما می توانید فایل PDF این شماره و شماره های قبل را دریافت نمایید.

انگلیسی ۷۷-۷۸
فارسی ۷۷-۷۸
انگلیسی ۷۹-۸۰
فارسی ۷۹-۸۰
انگلیسی ۸۱-۸۲
فارسی ۸۱-۸۲
انگلیسی ۸۳-۸۴
فارسی ۸۳-۸۴
انگلیسی ۸۵-۸۶
فارسی ۸۵-۸۶
انگلیسی ۸۷
فارسی ۸۷
انگلیسی ۸۸
فارسی ۸۸
انگلیسی ۹۰-۹۱
فارسی ۹۰-۹۱
انگلیسی ۱۰۳
فارسی ۱۰۳
انگلیسی ۱۰۴
فارسی ۱۰۴
فارسی ۱۰۶-۱۰۵
انگلیسی ۱۰۶-۱۰۵
فارسی۱۰۷
انگلیسی ۱۰۷
انگلیسی ۱۰۸
فارسی ۱۰۸
انگلیسی ۱۰۹
فارسی ۱۰۹
انگلیسی ۱۱۰
فارسی ۱۱۰
انگلیسی ۱۱۱
فارسی ۱۱۱
انگلیسی ۱۱۲
فارسی ۱۱۲
انگلیسی ۱۱۳-۱۱۴
فارسی ۱۱۳-۱۱۴
انگلیسی ۱۱۵
فارسی ۱۱۵
انگلیسی ۱۱۷-۱۱۶
فارسی ۱۱۶-۱۱۷
بارگیری بیشتر