انجمن

ایران

alireza-min
علیرضا آقاربی
سمت : رئیس امور کشورهای آسیایی و اقیانوسیه
محل شغل : وزارت نفت- معاونت امور بین الملل و بازرگانی
نوع عضویت : وابسته