انجمن

ایران

farahmandnia
محمد حسن فرهمند نیا
سمت : کارشناس بازار برق
محل شغل : شرکت برق منطقه ای یزد
نوع عضویت : وابسته