بررسی بازار صنعت خدمات داخلی نفت و گاز ایران، شناسایی تولیدکنندگان تجهیزات و مواد در بخش‌های شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۶۹ با همکاری مؤسسه بین‌المللی نفت انجام شد.

سایر پروژه ها

مطالع سرمایه‌گذاری بر روی استحصال فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی(GTL) در ایران ( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

مطالعه بازیافت سرب از باطری‌های مستعمل( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

طرح مقدماتی بررسی ضایعات و تلفات در تأسیسات پخش جهت مؤسسه مطالعات انرژی

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

مطالعه استفاده از پالایشگاههای کوچک سیار و قابل نصب سریع جهت فرآوری میعانات گازی( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۶

آذر ۱۵, ۱۴۰۲