طرح جامع ٢٠ ساله گاز کشور جهت مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی‌نفت‌ایران در سال ١٣٧۶ همکاری با موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

سایر پروژه ها

مطالع سرمایه‌گذاری بر روی استحصال فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی(GTL) در ایران ( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

مطالعه بازیافت سرب از باطری‌های مستعمل( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

طرح مقدماتی بررسی ضایعات و تلفات در تأسیسات پخش جهت مؤسسه مطالعات انرژی

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

مطالعه استفاده از پالایشگاههای کوچک سیار و قابل نصب سریع جهت فرآوری میعانات گازی( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۶

آذر ۱۵, ۱۴۰۲