مطالع سرمایه‌گذاری بر روی استحصال فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی(GTL) در ایران ( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

سایر پروژه ها

مطالع سرمایه‌گذاری بر روی استحصال فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی(GTL) در ایران ( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

مطالعه بازیافت سرب از باطری‌های مستعمل( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

طرح مقدماتی بررسی ضایعات و تلفات در تأسیسات پخش جهت مؤسسه مطالعات انرژی

آذر ۱۵, ۱۴۰۲

مطالعه استفاده از پالایشگاههای کوچک سیار و قابل نصب سریع جهت فرآوری میعانات گازی( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۶

آذر ۱۵, ۱۴۰۲