پروژه ها

مهمترین پروژه‌هایی که مستقیماً یا با مشارکت انجمن اجرا شده است:

١. طرح جامع ٢٠ ساله گاز کشور جهت مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی‌نفت‌ایران در سال ١٣٧۶ (همکاری با موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)

٢. شناخت صنایع خدماتی داخلی و سازندگان تجهیزات و مواد و مصالح مرتبط با صنایع نفت و گاز کشور برای شرکت‌ملی‌نفت‌ایران در سال ١٣٧۶(همکاری با موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی)

٣. ممیزی انرژی تعدادی از کارخانجات داخل کشور از جمله کارخانه LAB اصفهان و پالایشگاه بندرعباس

۴. طرح برنامه‌ریزی ساعات کار در مدیریت ترافیک و بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور سال ١٣٨۴ برای شهرداری تهران.

۵. آموزش١٢٠٠ نفر مدیران انرژی شرکتها و کارخانجات دولتی و بخش خصوصی در کلاسهای تخصصی مدیران انرژی طی سال‌های ١٣٧٩-١٣٨٣ برای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور.

۶. طرح بررسی و شناساسئی مکانیزم‌های حمایتی از پروژه‌های صرفه‌جوئی انرژی در کشورهای صنعتی و تعیین الگوی مناسب برای ایران، برای سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در سال ١٣٨۴
٧. پیش‌نویس پیشنهادی تقاضای انرژی در بخش حمل‌ونقل برای وزارت راه‌و‌ترابری
٨. مطالعه تطبیقی قوانین انرژی در کشورهای منتخب و ارائه راهکار جدید تدوین قانون انرژی در ایران
٩. مطالعه استفاده از پالایشگاههای کوچک سیار و قابل نصب سریع جهت فرآوری میعانات گازی( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۶
١٠. طرح مقدماتی بررسی ضایعات و تلفات در تأسیسات پخش جهت مؤسسه مطالعات انرژی
١١. مطالعه بازیافت سرب از باطری‌های مستعمل( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵
١٢.مطالع سرمایه‌گذاری بر روی استحصال فرآورده‌های نفتی از گاز طبیعی(GTL) در ایران ( سازمان بازنشستگی کشوری) ٨۵